[1]
ชมภู จ., อุยะตุง ส. ., ไกรพุฒ ธ. ., และ บุญเรืองรอด ร. ., “ปริมาณสารพฤกษเคมี และการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกดาวเรืองฝรั่งเศส”, King Mongkut’s Agr. J., ปี 39, ฉบับที่ 4, น. 264–273, ธ.ค. 2021.