[1]
อินยอด ธ. ., อัมพรายน์ ก. ., เติมอารมย์ ธ. ., กอนี ช., ตั้งบวรธรรมา ป. ., และ พุกนิล ร. ., “ผลการเสริมซีลีเนียมในวัสดุเพาะต่อปริมาณซีลีเนียมในเห็ดนางรมฮังการีและเห็ดนางรมเทา”, King Mongkut’s Agr. J., ปี 39, ฉบับที่ 4, น. 282–291, ธ.ค. 2021.