[1]
พงศ์สุวรรณ ธ. และ เจริญพรนิพัทธ อ. ., “สัดส่วนของสัตว์น้ำเป้าหมายและสัตว์น้ำพลอยจับได้จากเครื่องมือประมง ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน”, King Mongkut’s Agr. J., ปี 39, ฉบับที่ 4, น. 301–312, ธ.ค. 2021.