Return to Article Details ระบบลงทะเบียนและตรวจสอบนักศึกษาเข้าห้องเรียนด้วยหลักการประมวลผลภาพร่วมกับเทคนิคการรู้จำใบหน้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล