กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์และ SCMR ของอ้อยพันธุ์ที่แตกต่างกันในช่วง ระยะย่างปล้อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล