กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการพรีเจลาติไนซ์ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งมันเทศญี่ปุ่นสีม่วง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล