[1]
สอนผา ว. , หาระโคตร พ. และ จงรั้งกลาง ณ. 2021. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์และ SCMR ของอ้อยพันธุ์ที่แตกต่างกันในช่วง ระยะย่างปล้อง. วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี. 2, 2 (ส.ค. 2021), 28–40.