กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2022): วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล