[1]
วิชัยดิษฐ์ ว. 2017. การจัดการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม. จันทรเกษมสาร. 23, 45 (ธ.ค. 2017), 17–32.