[1]
ไมตรีจิตร์ เ. 2017. การเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร. จันทรเกษมสาร. 23, 45 (ธ.ค. 2017), 33–47.