[1]
พืชทองหลาง ป. 2017. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประดิษฐานพระเจ้าทันใจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. จันทรเกษมสาร. 23, 45 (ธ.ค. 2017), 65–80.