[1]
ดวงมณี ด. 2017. การพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา. จันทรเกษมสาร. 23, 45 (ธ.ค. 2017), 97–111.