[1]
อ่องวุฒิวัฒน์ ส. 2017. การตอบรับการแสดงความไม่เห็นด้วยในภาษาไทย: การศึกษากลวิธีทางภาษาและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ. จันทรเกษมสาร. 23, 45 (ธ.ค. 2017), 81–96.