[1]
เชื้อน้อย อ. 2020. เจดีย์คู่ของศาสนสถานในสมัยอยุธยา. จันทรเกษมสาร. 26, 1 (มิ.ย. 2020), 45–60.