[1]
เชื้อน้อย อ. 2021. ประติมากรรมฤาษีดัดตน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม: รูปแบบศิลปะสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์. จันทรเกษมสาร. 27, 1 (มิ.ย. 2021), 75–88.