[1]
ไมตรีจิตร์ เ. 2016. การยอมรับการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในตำบลง้วิ ราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม. จันทรเกษมสาร. 22, 42 (มิ.ย. 2016), 13–20.