(1)
เจนวิถีสุข ท. บรรณาธิการแถลง. chandrakasemsarn 2017, 23.