(1)
ไมตรีจิตร์ เ. การเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร. chandrakasemsarn 2017, 23, 33-47.