(1)
พืชทองหลาง ป. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประดิษฐานพระเจ้าทันใจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. chandrakasemsarn 2017, 23, 65-80.