(1)
เชื้อน้อย อ. เจดีย์คู่ของศาสนสถานในสมัยอยุธยา. chandrakasemsarn 2020, 26, 45-60.