(1)
เชื้อน้อย อ. ประติมากรรมฤาษีดัดตน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม: รูปแบบศิลปะสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์. chandrakasemsarn 2021, 27, 75-88.