(1)
มงคลการุณย์ก.; สิทธิอมรพ.; สภาสุวรรณกุลป. รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดที่มีประสิทธิผล. chandrakasemsarn 1, 19, 147 - 156.