[1]
เจนวิถีสุข ท., “บรรณาธิการแถลง”, chandrakasemsarn, ปี 23, ฉบับที่ 45, ธ.ค. 2017.