[1]
วิชัยดิษฐ์ ว., “การจัดการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม”, chandrakasemsarn, ปี 23, ฉบับที่ 45, น. 17–32, ธ.ค. 2017.