[1]
ไมตรีจิตร์ เ., “การเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร”, chandrakasemsarn, ปี 23, ฉบับที่ 45, น. 33–47, ธ.ค. 2017.