[1]
พืชทองหลาง ป., “แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประดิษฐานพระเจ้าทันใจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, chandrakasemsarn, ปี 23, ฉบับที่ 45, น. 65–80, ธ.ค. 2017.