[1]
ดวงมณี ด., “การพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา”, chandrakasemsarn, ปี 23, ฉบับที่ 45, น. 97–111, ธ.ค. 2017.