[1]
อ่องวุฒิวัฒน์ ส., “การตอบรับการแสดงความไม่เห็นด้วยในภาษาไทย: การศึกษากลวิธีทางภาษาและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ”, chandrakasemsarn, ปี 23, ฉบับที่ 45, น. 81–96, ธ.ค. 2017.