[1]
เชื้อน้อย อ., “เจดีย์คู่ของศาสนสถานในสมัยอยุธยา”, chandrakasemsarn, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 45–60, มิ.ย. 2020.