[1]
เชื้อน้อย อ., “ประติมากรรมฤาษีดัดตน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม: รูปแบบศิลปะสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์”, chandrakasemsarn, ปี 27, ฉบับที่ 1, น. 75–88, มิ.ย. 2021.