[1]
เจนวิถีสุข ท., “บรรณาธิการแถลง”, chandrakasemsarn, ปี 21, ฉบับที่ 41, ธ.ค. 2015.