[1]
ไมตรีจิตร์ เ., “การยอมรับการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในตำบลง้วิ ราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”, chandrakasemsarn, ปี 22, ฉบับที่ 42, น. 13–20, มิ.ย. 2016.