กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของนํ้ามะพร้าวและ BA ต่อการชักนำให้เกิดหน่อกล้วยนํ้าว้า พันธุ์มะลิอ่องในสภาพปลอดเชื้อ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy