กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมัลเบอร์รี่ โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ ของยีน ITS และ matK Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy