กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของสภาวะการอบต่อองค์ประกอบทางพฤกษเคมี ปริมาณ สารประกอบฟีนอลิกรวม และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในจิงจูฉ่าย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy