กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโต ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และปริมาณสารเคอร์คิวมินของขมิ้นชัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy