[1]
นิ่มน้อย น. และ สาครวาสี ส. 2019. บทบาทของสารไกลซีนเบตาอีน แคลเซียมและโพแทสเซียม ในกระบวนการชักนำให้ต้นกล้ามะเขือเทศเกิดความทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูง. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 1, 2 (ส.ค. 2019), 39–50.