[1]
โพธิ์สว่าง ส. , ทองขาว เ. , นพคุณวงศ์ อ. , ภูติวรนาถ ม. และ ชิงดวง แ. 2020. การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณสารสำคัญในพลูคาว 9 สายพันธุ์. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 2, 2 (ส.ค. 2020), 39–49.