[1]
กางโสภา จ. , วิทยาพงษ์ ว. , จี้เพชร เ. และ จันต๊ะอินทร์ ส. 2020. ความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ หลังผ่านการทำไพรม์มิ่งด้วย KNO3 และ KH2PO4. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 2, 3 (ธ.ค. 2020), 1–14.