[1]
ท้าวแก่นจันทร์ น. , อารีศรีสม ก. , อารีศรีสม ภ. , ใหม่เฟย ว. และ เสถียรพีระกุล ศ. 2020. ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก สารฟลาโวนอยด์ และคุณสมบัติ ของสารต้านอนุมูลอิสระ ของชาเชียงดา จากกระบวนการผลิต ที่แตกต่างกัน. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 2, 3 (ธ.ค. 2020), 51–61.