[1]
กางโสภา จ. , จี้เพชร เ., สิงโสภา อ. , ทาวงศ์ น. และ จันต๊ะอินทร์ ส. 2021. ผลของการพอกเมล็ดด้วยชนิดวัสดุพอกที่แตกต่างกันต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์แครอท. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 3, 3 (ธ.ค. 2021), 1–13.