[1]
ใจเตี้ย ส. , รัตนปัญญา ส. และ ต๊ะอ๊อด อ. 2021. ผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการผลิตลำไยนอกฤดู ในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 3, 2 (ส.ค. 2021), 85–94.