[1]
อารีศรีสม ภ., ท้าวแก่นจันทร์ น., แก้วแทน ณ. และ อารีศรีสม ก. 2022. การเปรียบเทียบสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่างๆ จากข้าวสาลีบดพันธุ์แม่โจ้. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 4, 1 (เม.ย. 2022), 64–76.