[1]
พิบำรุง ป. 2023. สมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักนํ้าแบบเติมอากาศต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรทของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบนํ้าลึก (DFT). วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 5, 1 (เม.ย. 2023), 135–148.