(1)
อินทนนท์ ภ.; เพชรอำไพ ณ. อิทธิพลของปุ๋ยปั้นเม็ดสูตรผสมและปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการสะสมอินทรีย์สารในใบและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้ของผลมะม่วง. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2019, 1, 1-10.