(1)
นิ่มน้อย น.; สาครวาสี ส. บทบาทของสารไกลซีนเบตาอีน แคลเซียมและโพแทสเซียม ในกระบวนการชักนำให้ต้นกล้ามะเขือเทศเกิดความทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูง. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2019, 1, 39-50.