(1)
จิระภิญโญ ร. .; ยังคำมั่น ป. . ผลของสารสกัดยีสต์ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์นํ้าหมักปลาต่อการเจริญของ เอื้องสายเชียงใหม่ในสภาพปลอดเชื้อ. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2020, 2, 23-31.