(1)
โพธิ์สว่าง ส. .; ทองขาว เ. .; นพคุณวงศ์ อ. .; ภูติวรนาถ ม. .; ชิงดวง แ. . การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณสารสำคัญในพลูคาว 9 สายพันธุ์. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2020, 2, 39-49.