(1)
ท้าวแก่นจันทร์ น. .; อารีศรีสม ก. .; อารีศรีสม ภ. .; ใหม่เฟย ว. .; เสถียรพีระกุล ศ. . ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก สารฟลาโวนอยด์ และคุณสมบัติ ของสารต้านอนุมูลอิสระ ของชาเชียงดา จากกระบวนการผลิต ที่แตกต่างกัน. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2020, 2, 51-61.