(1)
ใจเตี้ย ส. .; รัตนปัญญา ส. .; ต๊ะอ๊อด อ. . ผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการผลิตลำไยนอกฤดู ในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2021, 3, 85-94.